MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

B O V I S  M O N I T O R


 

D A G E L I J K S E

B O V I S   M O N I T O R

De Bovis, Schumann en Liefdes-waarde zijn op dit moment wereldwijd enorm aan het toenemen. De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Hierbij kunnen behoorlijk wat lichamelijke klachten ontstaan en emotionele bagage vrijkomen. Dit kan veel onrust geven omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer zie je dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. Je hoort meer en meer schandalen die aan het licht komen. Je kan dat zelf ook merken in je directe omgeving. Je kunt niet meer leven in een leugen. Je trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor word je je dus steeds meer bewust van je leven en hoe je leeft.


(((  U P D A T E   V A N   D E   D A G   )))


WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 


De energieën blijven maar stijgen en toenemen. 

Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina


U S A   M E E T S T A T IO N

S T I J G I N G   V A N   D E   L I E F D E S E N E R G I E

U S M E E T S T A T IO N

S T I J G I N V A D E L I E F D E S E N E R G I E

U S S I S C H   S C U M A N   M E E T S T A I O N

DINSDAG 12 DECEMBER 2017 


Zoals het er nu naar uitziet stoten we door naar een enorm liefdesveld. Kijken we naar metingen van de afgelopen weken, dan zien we hier echt het bewijs van. Wat is er wereldwijd gaande, en spreken we hier over krachten die ons komen helpen? Grote veranderingen zijn op komst, alles gaat veranderen in 2018, wat voor de gehele mensheid en wereld fenomenaal transformerende zal worden. Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina


E X T R E M E   S T I J G I N G   V A N   D E   L I E F D E S F R E Q U E N T I E

TOENEMENDE KOSMISCH ENERGIEËN VAN HET RUSSISCHE MEETSTATION

MAANDAG 11 DECEMBER 2017

Een bewogen week nadert ons. Na een ietwat "minder" sterke opkomst van gisteren kwam 's nachts een onvoorstelbare boost. Een spannend evenement. Reiniging en aanpassing aan deze frequenties opent de mogelijkheid voor iedereen, zelfs nu, om onze plek te vinden in de vijfde dimensie en zo ons toekomstige kwaliteiten aan te passen.  Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina

E X T R E M E    S T I J G I N G    V A N   D E   L I E F D E S F R E Q U E N T I E

TOENEMENDE KOSMISCH ENERGIEËN VAN HET RUSSISCHE MEETSTATION

ZONDAG 10 DECEMBER 2017

Zijn er krachten die ons komen helpen? Krachten die de lage frequenties op aarde en het universum komen upgraden? Met de alsmaar stijgende energieën, zien we toch echt het bewijs! Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina

ZATERDAG 9 DECEMBER 2017

Hallo wereld in de "verandering" … De toename van gisteren bevestigt wederom stijgingen in energieën. Wees je bewust van deze glorieuze tijd waarin we nu mogen leven !!! Ik herhaal mijn suggestie voor al diegene die problemen met deze enorme veranderingen met de verhogende energieën en frequenties ervaren! Voor iedereen die ongemak en hevige pijn ervaren, is het belangrijk jezelf schoon te maken. Onnodige negatieve energieën worden hiermee verwijderd, alle ballast wordt weggegooid, dan neemt ons gevoel van welzijn toe en kunnen we deze frequenties "beheersen".  Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina.


VRIJDAG 8 DECEMBER 2017

De kracht van de frequenties van liefde neemt toe en breng de langverwachte verandering!

Het is aan ons om dit te implementeren, alleen dan kunnen we het fruit van onze inspanningen ervaren!

Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina.


DONDERDAG 7 DECEMBER 2017

De toename van vannacht was zo enorm dat we opnieuw de diagrammen moesten aanpassen om de waarden te vangen. Ter illustratie, ik zal u de grafiek van gisteren versus vandaag geven. Schenk aandacht aan uzelf en uw medemensen en vergeef alles, als ze vandaag iets geïrriteerder reageren. Ik herhaal mijn suggestie voor alle mensen die problemen met deze enorme veranderingen in de frequenties ervaren. Iedereen die ongemakken en hevige fysieke pijn ervaren, is het belangrijk u schoon te maken. Onnodige negatieve energieën kunnen alleen worden verwijderd als u alle ballast weggegooid, zodat uw gevoel van welzijn weer terugkomt en u deze frequenties kunt beheersen. Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina.


WOENSDAG 6 DECEMBER 2017

De toename van vandaag maakt de mega toename van gisteren er "klein" uitzien. Voor alle zielen die niet weten hoe ze moeten reinigen en aanpassen, kijk eens op de volgende pagina.

DINSDAG 5 DECEMBER 2017

Beste lezers, Een gigantische toename van de frequenties bereikte ons gisteravond om 22.00 uur. Vanwege de kracht van de push hadden we te maken met malaise en hoofdpijn, die we vervolgens konden 'opheffen' door aanpassing en reiniging. Voor de gene die deze ongemakken willen verzachten, kijk eens op de volgende pagina....

M A A N D A G  4  D E C E M B E R  2 0 1 7 

BRON 1BRON 2


De Bovis, Schumann en liefdes energieën blijven maar stijgen, dit betekend dat we gaan veranderen. Lichamelijke ongemakken kunnen hierbij behoorlijk gaan opspelen. Voor de gene die deze ongemakken willen verzachten, kijk eens op de volgende pagina....


Z O N D A G  3  D E C E M B E R  2 0 1 7 

BRON 1BRON 2


Beste waarnemers van het universum. 

De tijd verstrijkt, we accepteren de frequenties nu beter. We hebben al geleerd om ons aan te passen.

Video

Mystificerende geluiden / frequenties die boven en onder de aarde worden gedetecteerd! Iets groots is net de atmosfeer van de aarde binnengekomen.

Z A T E R D A G   2   D E C E M B E R   2 0 1 7 

BRON 1BRON 2Zoals gisteren voorspeld, 

hier de boost die nog verder zal stijgen in de komende uren! Een handige hulp om wat minder heftigheid en verlichting te geven, klik hier. 


Vrijdag 1 december 2017

BRON 1BRON 2


Het is erg belangrijk te ontspannen vandaag. We verwachten zeer grote energieveranderingen de komende paar dagen die ons behoorlijk kunnen verstoren !!! Bemerkt u nogal wat heftige energieën met als gevolg spanningen en heftig reageren, een handige hulp hierbij is hier te vinden.

Donderdag 30 november 2017

BRON 1BRON 2


ja geachte lezers, we gaan naar "speciale" tijden. de frequenties van onze moeder Gaia nemen gestaag toe en onze thuisplaneet "reageert" omwille van die reden.


Woensdag 29 november 2017

BRON 1BRON 2


Aanhoudend vloeien de enorme energieën van de afgelopen dagen, de aarde en haar bewoners binnen. Wat gaan al deze energieën ons op lange termijn geven? Voor de mensen die problemen ervaren, is het belangrijk bij klachten beter te leren ademen, te mediteren, te ontspannen en jezelf en andere te vergeven. Zweverig? Past men deze mogelijkheden toe, gegarandeerd voelt het stukken beter aan. Heb je geen tijd voor dat soort oefeningen, zie hier een uitstekend alternatief.

Dinsdag 28 november 2017

BRON 1BRON 2


Beste lezers, De toename van gisteren is bevestigd en nog steeds bekroond. Meer dan één Undecillion (aantal met meer dan 70 nullen). Ik herhaal mijn suggestie voor alle mensen die problemen hebben met deze enorme veranderingen in de frequenties! Allen die deze fysieke "klachten" , ongemak en ernstige pijn ervaren, adviseren we het verwijderen van onnodige negatieve energie en het afwerpen van alle lasten. Ons welzijn zal weer stijgen en we krijgen weer "controle" over deze frequenties. Voor alle mensen die problemen hebben met deze enorme veranderingen in de frequenties, kan de Sanjeevini Apotheek een belangrijke hulp bieden, namelijk het geven van veel rust en verlichting als je er met je blote voeten op plaats neemt.


MAANDAG 27 NOVEMBER 2017

BRON 1 & BRON 2


Wekelijkse start met veel SWING. Beste lezers, het gaat "opgewekt" door met grote sprongen! Schenk aandacht aan jezelf en aan je medemensen en vergeef alles, als ze vandaag iets geirriteerder reageren. Ik herhaal mijn suggestie voor alle mensen die problemen hebben met deze enorme veranderingen in de frequenties! Allen die deze fysieke "klachten" , ongemak en ernstige pijn ervaren, adviseren we het verwijderen van onnodige negatieve energie en het afwerpen van alle lasten. Ons welzijn zal weer stijgen en we krijgen weer "controle" over deze frequenties. Voor alle mensen die problemen hebben met deze enorme veranderingen in de frequenties, kan de Sanjeevini Apotheek een belangrijke hulp bieden, namelijk het geven van veel rust en verlichting als je er met je blote voeten op plaats neemt. 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017

BRON 1 & BRON 2


Meer dan een zes miljardste stijging. Een getal met 40 nullen. Een energiek weekend staat in de startpositie. Na het korte ademen kwam een gigantische golf en zal veel "geesten" in beweging brengen. Schenk aandacht aan jou en je medemensen en vergeef alles, als ze vandaag iets geïrriteerder reageren. Voor degenen die ongemak en hevige pijn ervaren raden we aan om te reinigen, waardoor onnodige negatieve energieën worden geëlimineerd, alle ballast wordt weggegooid, dan neemt ons welzijn toe en kunnen we die frequenties beheersen. Voor alle mensen die problemen hebben met deze enorme veranderingen in de frequenties, een belangrijke hulp is de Sanjeevini ApotheekHet geeft je namelijk veel rust en verlichting als je er met je blote voeten op plaats neemt.

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017

BRON 1 & BRON 2


Voor alle mensen die problemen hebben met deze enorme veranderingen in de frequenties, een belangrijke hulp is de Sanjeevini Apotheek. Het geeft je namelijk veel rust en verlichting als je er met je blote voeten op plaats neemt.