MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

B O V I S  M O N I T O R


De Bovis, Schumann en Liefdes-waarde zijn op dit moment wereldwijd enorm aan het toenemen. De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Hierbij kunnen behoorlijk wat lichamelijke klachten ontstaan en emotionele bagage vrijkomen. Dit kan veel onrust geven omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer zie je dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. Je hoort meer en meer schandalen die aan het licht komen. Je kan dat zelf ook merken in je directe omgeving. Je kunt niet meer leven in een leugen. Je trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor word je je dus steeds meer bewust van je leven en hoe je leeft. De Bovis monitor komt dagelijks met updates van zowel de Bovisenergie, als ook de Schumannenergie en regelmatig belangrijke video's.. 

M A A N D A G

1 8   J U N I   2 0 1 8


!!..WELKE ANGST OF ONZEKERHEIDSGEVOELENS JE OOK VOELT, WEET DAT ER IETS GAANDE IS OM JE GEHELE WEZEN TE VERHEFFEN..!!


( (  C O N T R O L E E R   J E   F R E Q U E N T I E  ) )


( (  W O R K S H O P   W E R K E N   M E T   F R E Q U E N T I E S  ) )


E N E R G I E S T I J G I N G   V A N D A A G:


( (  1 0 0 . 0 0 0  %  ) )


V E R S C H I L   T E N   O P Z I C H T E   V A N   G I S T E R E N:

 ( (  6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0  ) )


Wat is er allemaal aan de hand, lees de boeken van: Jay Essex. Het kan zijn dat u door de stijgende energie├źn steeds meer last heeft van bepaalde klachten. De bekendste klachten zijn: hoofdpijn, wazig zien, lichaamspijn, zenuwachtigheid, piepende, suizende en ploppende oren, opgezwollen buik, druk op het voor- en achterhoofd, duizeligheid, spierpijn, diarree, uitslag, jeuk, schouder- en nekpijn, tandpijn, depressies, boosheid, angsten, vreetbuien, suikerzucht, slaapstoornissen, huilbuien, misselijkheid, koorts of griep. Deze klachten zijn niet fijn en kunnen behoorlijk uw leven bepalen. Naast het bewandelen van het medische circuit, is er nu ook het Tornado Opschoningsysteem. Klik hier naar de Tornado Opschoningstechniek


SCHUMANNENERGIE

VANDAAG:

V I D E O

V R E E M D   R O N D D R A A I E N D   G E D R A G   V A N   D E   D I E R E N

LIEFDESENERGIE VANDAAG:

VERSCHIL TEN OPZICHTE VAN GISTEREN:

WEEKOVERZICHT:

A R C H I E F