MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

I-AM activator

I-AM ACTIVATOR

ZELFREALISATIE IN GEVOEL WEER HERACTIVEREN

Ontwikkeld door: Matthijs vd Stroom.

I-AM ACTIVATOR - ENTRÉE TOT UW MACHTIGE IK BEN AANWEZIGHEID


Al zolang de mens bestaat, horen we de mogelijkheid onszelf te kunnen verheffen, te verlichten of de Goddelijk vonk in onszelf te kunnen heractiveren. Moeten we daarvoor alles loslaten wie we niet zijn? Mediteren tot we erbij neervallen? Of bestaat er een mogelijkheid om, zonder al die toestanden, voor iedereen de Goddelijke I-Am voelbaar te maken?


AFSTEMMING

De machtige Ik-Ben leeft in één ieder van ons. Een klein deel van de Ik-Ben huist in de harde kern van het punt van licht van ons kosmisch hart. Wanneer we ons meer gaan afstemmen op onze ziel, en heel veel andere processen opstarten, vervolgens loslaten wie we niet zijn, maken we een kans dat de Machtige Ik-Ben aanwezigheid in ons neerdaalt en weer ons ware zelf wordt.


STAARMODUS

Zo nu en dan kunnen we, bv. als we staren, een klein deel van de ziel als zeer prettig ervaring en voelen.  Vervolgens schieten we uit het staren en kunnen we nog een kleine periode nagenieten van deze innerlijke Goddelijke vonk. Deze ervaring is bij iedereen welbekend. Wat er gebeurt tijdens het staren, is een uniek punt van Zijn. Een punt waarbij we kort de controle over onze emoties en gedachten hebben losgelaten. Er zit dus absoluut een geheim in de staarmodus..!!!


VERLANGEN

Nemen we echt de moeite om te onderzoeken wat er gebeurt als we versmelten met de Ik Ben-aanwezigheid, dan ontstaat er onmiddellijk een vurig verlangen deze enorme ontwaking 100% te willen ervaren. Gaandeweg beseffen we dan onmiddellijk wat we al eonen lang missen.  


WERKING I-AM ACTIVATOR

De I-Am activator, is een zelf genererende energieplaat die men in de eigen privésfeer kan gebruiken. Middels deze plaat wordt u opnieuw afgestemd met uw Ik Ben-aanwezigheid, en alle processen die daarbij nodig zijn. Een methode waarbij beide handen worden geplaatst op de kleine rondjes, en u naar de middelste I-Am zon staart zolang u daartoe de behoefte heeft. Terwijl u met beide geopende handen de kleine zonnetjes overdekt, en u ondertussen naar de middelste zon staart, activeert de kracht van de I-am activator de onbegrensde Ik Ben aanwezigheid ervaring in u, zodat deze weer voelbaar wordt in heel uw wezen. Maakt u per dag 20 min. gebruik van deze energieplaat, dan kunt u de volgende ervaringen uit de praktijk verwachten:  * Het is alsof je in totale kosmische harmonie en balans komt met je ware zelf en de bron, en van daaruit in een totaal vertrouwen bent dat alles volgens Goddelijk plan verloopt. Dit brengt je in een immense bevrijdende dankbare en liefdevolle overgave aan het Goddelijk waarvan je je volledig deel voelt,  en daarmee dagelijks meer en meer de Ik Ben-aanwezigheid gaat ervaren.


TECHNIEK

Bestelt u de de originele I-Am Activator, dan krijgt u een wonder in huis dat niet meer met het gewone verstand is te snappen, laat staan uit te leggen. De techniek is rechtstreeks vanuit de immense stilte van de De Bron Al Dat Is gemanifesteerd, en is bedoeld voor de mensen die klaar zijn met alle aardse waan-en onzin. 

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK


* Innerlijke vreugdegevoelens die weer vrijkomen. 

* Opening hypofyse, pijnappelklier en derde oog.
* Diep vertrouwen het onbekende toe te staan. 
* Relativering van alle schijnonzekerheden.
* Opening & activering van alle chakra's. 
* Warmte doorheen het gehele lichaam.
* Ontroerende  zaligheidsgevoelens.
* Opening van het kosmische hart.
* Verheffing in een versneld tempo.
* Totale overgave uit diep besef.
* Liefde in de zuiverste vorm.
* In eenheid met al dat is.
* Aansluiting op al dat is.
* Heerlijke zachtheid.
* Immense rust.


WAT KRIJGT U TOEGEZONDEN:


* Een zeer krachtige geactiveerde I-Am activator.

* Verwerkt in een A3- gelamineerde werkplaat. 

* Energieën activator blijven ongewijzigd.

* Direct klaar voor gebruik.


KOSTEN I-AM ACTIVATOR INCLUSIEF


* Nederland: € 75,-

* Europa:       € 81,-    

* Wereld:       € 92,-