MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

TORNADO OPSCHONINGSTECHNIEK


Veel mensen hebben op dit moment steeds meer last van loskomende emoties, gevoelens en daardoor lichamelijke problemen. Misschien vraagt u zich af waar deze problemen vandaan komen? Mensen die intuïtief en helder kunnen voelen, hebben op dit moment een innerlijk weten dat er iets fenomenaal groots zit aan te komen en alles gaat veranderen. Alleen kan men er niet geheel de vinger op leggen wat er nu precies gaande is. Ook wordt er in de media en alternatieve wereld bijna niets over geschreven, wat overigens zeer vreemd is. Nemen we de veel gehoorde klachten eens door, dan horen we dat steeds meer mensen last hebben van: hoofdpijn, wazig zien, lichaamspijn, zenuwachtigheid, piepende en ploppende oren, opgezwollen buik, druk op het voor- en achterhoofd, duizeligheid, spierpijn, diarree, uitslag, jeuk, schouder- en nekpijn, tandpijn, depressies, boosheid, extreme angsten, vreetbuien, suikerzucht, slaapstoornissen, huilbuien, misselijkheid, koorts en griep. 


Stijging van energieën

 Gaan we eens kijken naar de wereldwijde toenemende energieën, klik hier, dan kan het zijn dat u beseft dat er grote verandering zitten aan te komen. Zou dit misschien de oorzaak kunnen zijn van uw klachten? Wanneer u beseft dat deze vernieuwde energieën u enorm uit balans kunnen brengen, dan wordt het misschien eens tijd om uw gehele wezen "energetisch' te laten opschonen.  


Oplossing

 Na 25 jaar onderzoek, is er nu de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de Tornado Opschoningstechniek. Een techniek die verbazingwekkend goed werkt en u van enorm veel "energetische" ongemakken kan verlossen. We spreken hier over een techniek waarbij er op afstand word gewerkt met een door uzelf toegestuurde portretfoto. Vervolgens worden vele "energetische" belastingen grondig schoongemaakt, uit het fysieke, mentale, emotionele, spirituele, etherische, astrale en energetische lichaam. Tevens uit uw ziel en aura. 


Welke thema's worden "energetisch" opgeschoond

In totaal worden er met het Tornado Opschoningssysteem "337" thema's en problemen energetisch opgeschoond.


K L I K   N A A R   D E   " E N E R G E T I S C H E "   O P S C H O N I N G S L I J S T


Wat wordt er in uw geval opgeschoond
Alle thema's en problemen die in uw situatie van toepassing zijn. 


Waarom reageren mensen zo goed op deze opschoningsmethode? 

 Ontnemen we "alle" negatieve "energetische" belastingen, dan is het gemakkelijker voor het zelfhelende vermogen om uw gehele wezen te helen. Laat dit nou juist de reden zijn, waarom er zoveel mensen positief op het Tornado Opschoningstechniek reageren !! Kun je hiermee zeggen dat het een arts of medische behandeling vervangt? Het Tornado Opschoningssysteem vervangt "GEEN" medicijnen, specialist, therapeut of arts. Het is daarom extreem belangrijk uw behandeling in het medische circuit te blijven volgen en vol te houden. Gebruikt u medicijnen, blijf deze altijd volgens voorschrift gebruiken en laat uw behandelaar bepalen wat de bedoeling is. Het Tornado Opschongssysteem is puur bedoeld als extra ondersteunende en vervangt geen enkele behandeling.


A A N V R A A G   O P S C H O N I N G

Deze opschoningstechniek wordt zowel toegepast op volwassenen, kinderen alsook voor dieren. - 3 keuzepakketten: 


(1) Basis - 10 dagen: € 25.-  

 Uitstekende manier om kennis te maken met de kracht van de opschoningstechniek. Waarneembare veranderingen en tevens een goede basis om de rust in uzelf te herontdekken. In totaal worden er met dit pakket "337" thema's en problemen energetisch opgeschoond. 


(2) Gevorderd - 90 dagen: € 75.-

 U heeft de kracht van de eerste 10 dagen ontdekt. Het besef dat er negatieve thema's in u zijn veranderd, heeft u doen ontwaken. U begrijpt dat er nog veel meer thema's en problemen van vele levens, diep geworteld, in uw gehele wezen aanwezig zijn. Hier is tijd voor nodig. In totaal worden er met dit pakket "337" thema's en problemen energetisch opgeschoond.  Pakket 2 geeft u de gelegenheid om deze in uw eigen voordeel te kunnen verwijderen.


(3) Professioneel - 365 dagen: € 120.-

 Pakket 3 is voor de gevorderde spirituele krijger. Waarom zou je aan jezelf moeten werken, terwijl je vanbinnen heel en totaal bent? Door de diep gewortelde manipulatie, beschadigingen en overtuigingen is de biocomputer waarin we leven een bal van teer geworden. Verlichting is hierbij praktisch onmogelijk. Met het 365 dagen-pakket, pellen we laag voor laag af, tot de kern der spirituele ontwaking voelbaar begint te worden. Pakket 3 is het meest krachtig en werkt doorheen alle lagen waardoor je, als vanzelf, bij je kern komt. Met dit pakket worden er In totaal "337" thema's en problemen, 365 dagen, energetisch opgeschoond en weet u zeker dat alles wordt aangepakt.!!


Stap 1 van 2 - Het gewenste bedrag overmaken:


* Rekn:  NL88 INGB 0670 6051 23

* Iban:    NL88 INGB 0670605123

* BIC:    INGBNL2A

* T.a.v.:  M van der Stroom.

* O.v.v.: Tornado: Zomeraanbieding / Gevorderd / Professioneel.


Let op - De opschoning start pas vanaf het moment de betaling is voldaan.!!!


Stap 2 van 2 - Verstuur per mail uw:


* 1 Voor- en achternaam

* 2 Portretfoto - "Alleen uw 'gezicht"

* 3 Telefoonnummer

* O.v.v.: Tornado: Zomeraanbieding / Gevorderd / Professioneel.


Verstuur uw mailaanvraag naar:  M A T T H I J S V D S T R O O M @ L I V E . N L  - Let op - De opschoning start pas vanaf het moment dat de betaling is voldaan. 


Let op - Volgens de nieuwe privacywetgeving, is het van het hoogste belang u te informeren. Uw toegestuurde gegevens, worden "enkel en alleen" gebruikt voor uw aanvraag. Dit betekend in de praktijk dat uw gegevens "nooit" worden doorverkocht of worden ingezet voor andere doeleinden. U heeft daarom het volledige recht contact op te nemen, met als doel uw gegevens te laten verwijderen. Wenst u contact op te nemen, zie de contactmogelijkheid onderaan deze pagina.