MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

B O V I S  M O N I T O R


De Bovis &, Schumann waarde zijn op dit moment wereldwijd enorm aan het toenemen. De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Hierbij kunnen behoorlijk wat lichamelijke klachten ontstaan en emotionele bagage vrijkomen. Dit kan veel onrust geven omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer zie je dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. Je hoort meer en meer schandalen die aan het licht komen. Je kan dat zelf ook merken in je directe omgeving. Je kunt niet meer leven in een leugen. Je trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor word je je dus steeds meer bewust van je leven en hoe je leeft. Het kan zijn dat u door de stijgende energieën steeds meer last heeft van bepaalde klachten. De bekendste klachten zijn: hoofdpijn, wazig zien, brandende ogen, lichaamspijn, zenuwachtigheid, piepende, suizende en ploppende oren, opgezwollen buik, druk op het voor- en achterhoofd, duizeligheid, spierpijn, diarree, uitslag, jeuk, schouder- en nekpijn, tandpijn, depressies, boosheid, angsten, vreetbuien, suikerzucht, slaapstoornissen, huilbuien, misselijkheid, koorts of griep. Deze klachten zijn niet fijn en kunnen behoorlijk uw leven bepalenDe Bovis monitor komt dagelijks met updates van zowel de Bovisenergie, als ook de Schumannenergie en regelmatig belangrijke video's.


DONDERDAG 18 OKTOBER 2018


Heb je een erg zenuwachtig gevoel vandaag, klopt, het bewustzijn van de aarde neemt enorm toe. Stap voor stap komen er nu grote veranderingen aan, waarbij alles wat we kennen, drastisch wordt aangepakt. Denk b.v.b. aan het internet, zie onderstaande video's.


KOSMISCHE INSTROMING

Gisteren: 124.277 %

Vandaag: 271.318 %


BEWUSTZIJN AARDE

Gisteren: 2.580.000.000,0

Vandaag: 7.000.000.000.000,0


Heeft u veel last van de stijgende energieën, ontdek de:

S A N J E E V I N I   A P O T H E E K


WAAROM LAG GISTERAVOND YOUTUBE WERELDWIJD 2/3 PLAT?


W E E K O V E R Z I C H T   

S T I J G E N D E   E N E R G I E Ë N


S C H U M A N N E N E R G I E

                 DATUM

   DATUM

                             DATUM


K O S M I S C H E   L I E F D E


S T I J G I N G E N   K O S M I S C H E   L I E F D E

IN AARDE VERANKERD BEWUSTZIJN


S T I J G I N G O V E R Z I C H T

AARDE BEWUSTZIJN


A A R D E   B E W U S T Z I J N   V A N A F   20 1 4


B O E K U I T L E G

WAT IS ER AAN DE HAND MET DE STIJGENDE ENERGIEËN EN ENORME AANKOMENDE VERANDERINGEN?


A A N K O M E N D E   S U P E R   A A R D B E V I N G


S T R O O M N I E U W S


O N B E K EN D E   O B J E C T E N


L I V E  V U U R H A A R D E N


L I V E   H I T T E   E N   K O U D E F R O N T E N


H I S T O R I S C H   O V E R Z I C H T   A A R D E


L I V E   V U L K A N E N   E N   A A R D B E V I N G E N


I N T E L L I G E N T E   B U R E N


L I V E   M E T E O R E N   E N   O B J E C T  E N   M  O N I T O R


L U C H T   F E N O M E N E N


L I V E   B L I K S E M   E N   O N W E E R


D I E R E N   D O D E N L I J S T


F R E Q U E N T I E   W I N K E L