MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

B O V I S  M O N I T O R


De Bovis &, Schumann waarde zijn op dit moment wereldwijd enorm aan het toenemen. De energie op aarde verandert. De energie wordt als het ware steeds hoger. De trillingen verhogen. Hierbij kunnen behoorlijk wat lichamelijke klachten ontstaan en emotionele bagage vrijkomen. Dit kan veel onrust geven omdat waarheden boven tafel komen. Steeds meer zie je dat leugens geen stand meer kunnen houden. Er wordt steeds meer zichtbaar. Je hoort meer en meer schandalen die aan het licht komen. Je kan dat zelf ook merken in je directe omgeving. Je kunt niet meer leven in een leugen. Je trilling verhoogt. Dit geeft een hoger bewustzijn. Hierdoor word je je dus steeds meer bewust van je leven en hoe je leeft. Het kan zijn dat u door de stijgende energieën steeds meer last heeft van bepaalde klachten. De bekendste klachten zijn: hoofdpijn, wazig zien, brandende ogen, lichaamspijn, zenuwachtigheid, piepende, suizende en ploppende oren, opgezwollen buik, druk op het voor- en achterhoofd, duizeligheid, spierpijn, diarree, uitslag, jeuk, schouder- en nekpijn, tandpijn, depressies, boosheid, angsten, vreetbuien, suikerzucht, slaapstoornissen, huilbuien, misselijkheid, koorts of griep. Deze klachten zijn niet fijn en kunnen behoorlijk uw leven bepalenDe Bovis monitor komt dagelijks met updates van zowel de Bovisenergie, als ook de Schumannenergie en regelmatig belangrijke video's.


EXTREME STIJGING VANDAAG

WE STAAN OP DE DREMPEL VAN GROTE VERANDERINGEN


Vergeet de gezagsdragende informatiekanalen, wat er nu wereldwijd allemaal gaande is, zal tot op het laatste moment worden verzwegen. De belangen van de gevestigde machten zijn zo verschrikkelijk krom, scheef en niet kloppende dat men tot op de laatste dag alles bewust zal verzwijgen.


98% van de mensen zal straks werkelijk achterover vallen van verbazing. Er staat namelijk iets voorgoed wereldwijd te veranderen !


Van de meer dan 4 triljoen planeten waar leven is, zijn er 4 planeten de aller ergste. Laat nou net één van deze planeten de aarde zijn.


We vinden het normaal dat we moeten betalen om te kunnen leven, dat is het niet.


Wat er ook staat te gebeuren, alles gaat om, veranderen en voorgoed bijgeschaafd worden tot het nieuwe universele format.


We zijn vanaf het begin van onze eigen individuele schepping verschrikkelijk misleid geweest. Als straks ons duidelijk wordt gemaakt wie hier vanaf de 2de dimensie allemaal achter zaten, inmiddels bijna allemaal opgeruimd, zal dat voor een ongelooflijke verbazing en woede gaan zorgen.


Besef heel goed, misbruik wordt niet langer toegestaan. Als er dus ingrijpende veranderingen komen die die je niet altijd begrijpt, weet dat er krachten zijn die meer zien dan je ooit voor mogelijk kon houden. Hoe pijnlijk het ook in bepaalde sectoren zal worden, het misbruik zal volledig worden gestopt.


Iedereen ziet nu in de wereld dat we zo niet veder kunnen. Wat als er nu krachten zijn die dit bewust allemaal zichtbaar aan het maken zijn, zo er een mandaat komt om positief te mogen ingrijpen?


Matthijs vd Stroom.WEEKOVERZICHT 

STIJGENDE ENERGIEËN

STIJGING

S C H U M A N N E N E R G I E

STIJGING

K O S M I S C H E   L I E F D E

S T I J G I N G E N

VERANKERD BEWUSTZIJN IN DE AARDE

STIJGING

GAIA'S BEWUSTZIJN

MEEST VOORKOMENDE AANDACHTSPUNTEN DOOR DE STIJGINGEN ENERGIEËN


* Sterke merkbare veranderingen in energie. * Stress doorheen het gehele lichaam. * Vastzittende spieren en gewrichten. * Druk op het voor- en achterhoofd. * loskomende angsten en emoties. * Lijkende jezelf kwijt te geraken. * Kans op rusteloze nachten. * Gevoel van eenzaamheid. * Vrijkomende blokkades. * Druk op de middenrif. * Afbraak van het ego. * Minder trek in vlees. * Extreme moeheid. * Darmproblemen. * Heftige dromen. * Hartkloppingen. * Minder eetlust. * Wazig zien. * Hoofdpijn. * Diarree.

HEEFT U VEEL HINDER VAN DE STIJGENDE ENERGIEËN?

Uit ervaring van vele gebruikers kan de Sanjeevini apotheek u veel heling, rust en zachtheid geven. Klik op de rechterstaande afbeelding:

LAATSTE

GROTE AARDBEVINGEN


B O E K U I T L E G

WAT IS ER AAN DE HAND MET DE STIJGENDE ENERGIEËN EN WAT STAAT ER ALLEMAAL VERANDERINGEN?


S T R O O M N I E U W S


O N B E K EN D E   O B J E C T E N


L I V E  V U U R H A A R D E N


L I V E   H I T T E   E N   K O U D E F R O N T E N


H I S T O R I S C H   O V E R Z I C H T   A A R D E


L I V E   V U L K A N E N   E N   A A R D B E V I N G E N


I N T E L L I G E N T E   B U R E N


L I V E   M E T E O R E N   E N   O B J E C T  E N   M  O N I T O R


L U C H T   F E N O M E N E N


L I V E   B L I K S E M   E N   O N W E E R


D I E R E N   D O D E N L I J S T


F R E Q U E N T I E   W I N K E L