T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

DISCLAIMER

De informatie, die u op deze site vindt, is niet bedoeld als vervanging voor welk advies dan ook en houdt als zodanig geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose en/of behandeling voor een bepaalde ziekte of probleem. Deze website verstrekt op "geen enkele wijze medisch advies". 

Belangrijk om toe te passen:

Trillingsfrequenties4all.nl biedt op deze website informatie aan. Inhoudelijk betekent dit, dat deze website geen garantie geeft met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van wat er is vermeld. Wanneer u bij fysieke en/of psychische klachten deze site raadpleegt, is het extreem belangrijk standaard medisch advies in te winnen bij een medisch adviseur of specialist. De aangegeven toepassingen op deze site zijn dan ook 'niet' ter vervanging van welke reguliere behandeling dan ook. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor uw eigen risico. Onder geen beding is deze website-eigenaar of beheerder verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte producten, informatie en/of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op deze site is geheel op eigen risico. Er zijn externe links aangelegd voor informatief gebruik. Dit betekent dat deze externe links enkel en alleen worden aangeboden voor het gebruiksgemak van u als bezoeker. Trillingsfrequenties4all.nl is onder geen beding verantwoordelijk voor de vorm en inhoud op deze externe sites. Trillingsfrequenties4all.nl doet er alles aan om problemen van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes te vermijden, doch kan er u geen 100% garantie aangeboden worden als bezoeker van deze site. Bezoekers die deze website bezoeken zijn zich bewust dat zij dit geheel op eigen risico doen. Trillingsfrequenties4all.nl is onder geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan uit wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. 

Let op - Volgens de nieuwe privacywetgeving, is het van het hoogste belang u te informeren. Uw toegestuurde gegevens, worden "enkel en alleen" gebruikt voor uw aanvraag. Dit betekend in de praktijk dat uw gegevens "nooit" worden doorverkocht of worden ingezet voor andere doeleinden. U heeft daarom het volledige recht contact op te nemen, met als doel uw gegevens te laten verwijderen. Wenst u contact op te nemen, zie de contactmogelijkheid onderaan deze pagina.