MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

INTELLIGENTE BUREN


INTELLIGENTE BUREN


WAT ALS ER ONTELBARE EN VERSCHILLENDE INTELLIGENTE BUREN TE VINDEN ZIJN IN DE VERSCHILLENDE UNIVERSUMS? WEZENS DIE GEMAKKELIJK IN RUIMTE EN TIJD ZICH KUNNEN MANOEUVREREN, VAN HET ENE- NAAR HET ANDERE UNIVERSUM? WAT ALS DE ELITE DAAROM ZO VERSCHRIKKELIJK VEEL TE VERBERGEN HEEFT, DAT ZE ALLES GEDAAN HEEFT OM ONS ONWETENDE TE HOUDEN? ZE OP GROTE SCHAAL DOOR HET BEWAPENEN VAN HET UNIVERSUM GEPROBEERD HEEFT DEZE BUREN BUITEN DE DEUR TE HOUDEN? WAT ALS DEZE WEZENS NU IN AANTAL STEEDS MEER HIER OP AARDE TOENEMEN OM ONS MOGELIJK TE KOMEN HELPEN?


ALS WE GOED NAAR DE WERELD KIJKEN, DAN ZIEN WE DAT HET INDERDAAD EEN VERSCHRIKKELIJKE PUINHOOP IS GEWORDEN. GAAN WE ER VANUIT DAT DE ONDERSTAANDE WETENSCHAPPERS GELIJK HEBBEN, DAN LIJKEN DE STEEDS MAAR TOENEMENDE ONTMOETINGEN EN UFO-VERFILMINGEN, HIER ECHT HET BEWIJS VAN TE ZIJN. TIP - KIJK EENS WAT VAKER NAAR DE LUCHT. WEET JE MET ECHT GOED BEELDMATERIAAL EEN HD-VIDEO TE MAKEN, DAN ZORGEN WIJ DAT JOUW MATERIAAL OP DEZE SITE KOMT. VOOR CONTACT, ZIE RECHTSBOVEN AAN HET KEUZEMENU. GEDEGEN RAPPORTAGES VAN EXPERTS, GETRAINDE WAARNEMERS, VERANTWOORDELIJKE BESTUURDERS EN ONVERSCHROKKEN WETENSCHAPPERS


!!......IEDERE WEEK BELANGRIJKE, OP ECHTHEID GEFILTERDE, NIEUWE VIDEO'S......!!


VEEL KIJKPLEZIER.

EXPERTS

UFO'S