MAGISCHE WERELD VAN ZELFHULP, WONDEREN EN OPLOSSINGEN 

T R I L L I N G S F R E Q U E N T I E S 4 A L L

SANJEEVINI-APOTHEEK


S A N J E E V I N I   A P O T H E E K

E N E R G E T I S C H E   H E A L I N G S M E T H O D E

FOTO VOORBEELD SANJEEVINI APOTHEEK


Sanjeevini-werkboek ontwikkeld door: 

Poonam Nagpal.


Sanjeevini apotheek ontwikkeld door: 

Matthijs vd Stroom.

SANJEEVINI APOTHEEK - HEALING VANUIT DE BRON

  De Geactiveerde Sanjeevini Apotheek is een met recht volwaardige alternatieve healingmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van miljarden Bron-frequenties die zowel voor volwassenen als ook voor kinderen en dieren bruikbaar zijn.


ONTSTAAN & VERLOOP SANJEEVINI METHODE

  Sinds 1994 bestaat de Sanjeevini-methode, ontwikkeld door Poonam Nagpal, welke inmiddels ruim door 2 miljoen mensen wereldwijd toegepast wordt, zowel op de mens, dier en natuur. Dit is een eenvoudige methode waarbij men met een werkboek werkt waarin inmiddels 324 verschillende Bron-symbolen opgenomen zijn. Lees verder...


OMSLACHTIG IN GEBRUIK

  Ondanks de schitterende werking, blijken het werkboek en de werkdoos tot op de dag van vandaag voor veel particulieren en therapeuten vrij omslachtig in gebruik. Iedere keer als er een Sanjeevini-combinatie gemaakt moet worden, is en blijft het veel werk alvorens alles klaar gemaakt is. Uit 20 jaar ervaring met de Sanjeevinis, blijkt dat voor 80% van de gebruikers, de manier van werken uiteindelijk te veel tijd kost, en dat men daardoor deze schitterende methode helaas loslaat.


NIEUWE ONTDEKKING & METHODE APRIL 2016

  Van hieruit werd de geactiveerde Sanjeevini apotheek ontwikkeld. Dit is een vernieuwde methode waarbij geen werkboek & werkdoos meer nodig is. Een methode waarbij u enkel met de handen of de voeten op de Sanjeevini apotheek hoeft plaats te nemen, en alles vanzelf in werking treedt via een ingebouwde apotheek van alle Sanjeevini symbolen. Dit zorgt ervoor dat alle moeite, tijd en inspanning niet meer nodig zijn. Wanneer u op de Sanjeevini apotheek met uw handen of voeten eenmaal heeft plaats genomen, is het de bedoeling de aangegeven tijd in de gebruiksaanwijzing, naar aanleiding van uw klachten aan te houden. De apotheek doet automatisch z'n werk en zo vallen alle omslachtige handelingen en rituelen in het gebruik weg.


SANJEEVINI - ALLES IN ÉÉN GEACTIVEERDE CHIP

 In de Sanjeevini apotheek is een super gemakkelijke alles-in-één chip verwerkt. Een geactiveerde chip waarin alle laatste Sanjeevini symbolen verwerkt zijn. (60 lichaamsdelen & 264 ziekte-sanjeevinis). Deze geactiveerde chip zendt automatisch de energie van 324 symbolen, met alle miljarden frequenties naar de 6 grote rondjes, waarop u met uw handen of voeten plaatsneemt. Links op de 3 grote rondjes plaatst u uw linkerhand of -voet, en rechts geld dat voor uw rechter hand of -voet. Hoe meer u met uw handen of voeten alle 6 rondjes aanraakt, hoe krachtiger de Sanjeevini-energieën bij u binnenstromen. Op deze manier zijn de Sanjeevinis extreem gemakkelijk en krachtig in gebruik.


HANDIG IN HET GEBRUIK VOOR THERAPEUTEN

  Wanneer u meerdere Sanjeevini apotheken in uw praktijk heeft klaarliggen, kunt u zowel persoonlijke als groepsconsulten organiseren. Zo kunt u b.v. 10 mensen per uur tegelijkertijd laten plaatsnemen op verschillende  apotheken, waarbij u het eerste half uur alle patiënten op de apotheken plaatst, en in het tweede half uur een groepsbegeleiding houdt. Hierin komen dan onderwerpen aan bod als het belang van een volwaardig voedingspatroon, verandering van leefstijl door meer in harmonie met de natuur te leven, het belang van een positieve en dynamische kijk op het leven vol liefde, mededogen en vergeving. 


NIET TER VERVANGING VAN HET REGULIERE CIRCUIT 

  De Sanjeevini apotheek is niet ter vervanging van een arts of een medische behandeling, maar wordt enkel gebruikt als extra ondersteuning. Gebruikt u medicijnen of bent u onder behandeling van een arts, blijf uw medicijnen innemen en maak uw behandeling altijd af. Lees vooral de disclaimer in deze website.


NIET GOED GELD TERUG GARANTIE

  Bent u binnen 7 werkdagen niet tevreden met de werking van de Sanjeevini apotheek, dan krijgt u, nadat u ongeschonden de apotheek heeft teruggestuurd, volledig uw geld terug.  De aangetekende verzendkosten zijn hierbij wel voor uw eigen rekening. 


GEBRUIK SANJEEVINI APOTHEEK


De Sanjeevini Apotheek kan men niet alleen uitproberen voor lichamelijke problemen, alsook ook om de:


* verbinding met het Hart weer tot stand te brengen

* diepgewortelde blokkades te transformeren

* innerlijke Bron en stem weer te herkennen

* geest en het inzicht te verruimen

* rust en vertrouwen te herstellen

* ziel en uzelf terug te vinden

* zintuigen te heractiveren.

BESTELLEN SANJEEVINI APOTHEEK


Wat krijgt u toegezonden:


* De zeer krachtige Sanjeevini apotheek.

* Een bijgesloten gebruiksaanwijzing

* Verwerkt in een A3- gelamineerde werkplaat.

* Energieën apotheek blijven ongewijzigd.

* Verpakt in een witte verzenddoos.

* Direct klaar voor gebruik. 


(Binnen 7 werkdagen niet goed geld terug garantie).

S A N J E E V I N I   - R A D I O  I N T E R V I E W

M A T T H I J S   V D   S T R O O M

GEBRUIKERSERVARINGEN 


* Energieën zijn letterlijk voelbaar in het lichaam.

* Razendsnelle veranderingen op alle gebied.

* Ontroerende hereniging innerlijke zachtheid.

* Immense nawerking na gebruik apotheek. 

* Transformerende voor lichaam en geest. 

Magisch nu het allemaal vanzelf werkt.

* Zalige tintelingen doorheen alle lagen.

* Wonder na korte klachtenverergering.

* Heerlijke herstelling met innerlijk kind.

* Zalige platlegging van het ego.